HausHack 2022

Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyötahoille, saimme aikaan mahtavia tuloksia - etenkin ensimmäiseksi kerraksi!

20
20

aktiivista osallistujaa ja opiskelijaa

4-80
4-80

Osallistujien ikäjakauma

20
20

Ratkaisuideaa

Tutustu mitä HausHack 2022 tapahtumassa saatiin aikaan

Lainaus HausHackiin osallistuneelta uudelta kyläläiseltä, johon kaikki osallistujat yhtyivät: "Maailma ei ole vielä valmis 😊 Aivan huikeita materiaaleja tuolta linkkien takaa löytyy 💪 Kyllä tälla lailla porukalla hommat tulee kuntoon ja vielä paremmaks 👍"

Liikenneideat

Miten kyläturvallisuuskävelyllä voidaan yhdessä parantaa liikennettä ja muita ideoita 

Henkinen turvallisuus, viestintä

Viestinnän parantaminen? Turvallisuuden tunne vs. aito turvallisuus? Kriisitilanteiden hoito?

HausHack yhteenveto

noin 20 osalistujaa iältään 4-80 4 iltaa ja viikonloppu. 

Päivä paloasemalla visa

Ryttylässä järjestetään päivä paloasemalla 26.11.2022 klo 10-13 ja HausHackiläisiä pyydettiin osallistumaan siihen yhteistyön merkeissä. Punka Hub ja Ryttylän kyläyhdistys päätyivät että pieni visailu piristää. Alla olevat sanat eivät kuulu oikeaan palosanastoon, mutta jaetuista esitteistä lölytämäsi oikeiden sanojen merkityksen voit tarksitaa TEPA-termipankista

    Palokuumotus

    Inkubointi

    Jäädytys

    Ilmastointi

    Vaaroitus

Hausjärvi ideoi: Haushack + Kyläturvallisuuspilotti

Ajatushautomoillat ja kehitysviikonloppu elinvoimaisten ja turvallisten kylien kehittämiseksi. Yllä olevasta osiosta löydät linkit loppuraportteihin. Tästä voit tutustua Haushackin välituloksiin ennen kehitysviikonloppua

Hausjärven kylien elivoimaa ja turvallisuutta kehittämässä teemoina mm. liikenne ja yhteydet, yhteistyö ja sosiaaliset verkostot, varautuminen, palvelut...

Hausjärvellä, Kanta-Hämeessä 

Tervetuloa Ryttylään, Hausjärven tulevaan Piilaaksoon tai ehdota oheistapahtumaa muualle Hausjärvellä. HausHack toteutetaan yhteistyössä kyläturvallisuuspilotin kanssa, lue lisää sivuiltamme. 

Ajatushautomot tiistaisin illalla 18.10.-8.11.2022 

Kaikki kyläläiset ja kiinnostuneet; Kahville ja verkostoitumaan voi tulla jo klo 16.00 alkaen., varsinainen ideointi ja kehittäminen tapahtuu tiistaisin 18.10.-8.11. klo 18-20.00.  Kehittäminen alkaa 18.10. klo 18-20.00 aiheella Hausjärven kylien turvallisuuskyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet Halutessaan voi osallistua 14.10. mennessä avoimen ammattikorkeakoulun kautta tarjolla olevaan 2 opintopisteen kurssiin tiistaisin klo 16-18 (etänä), jossa työstetään kyläturvallisuusteemoja digitaalisuuden näkökulmasta. Ilmoittautuminen opiskelijoille  www.futudemy.com  

Päätapahtuma 12-13.11.2022

Tapahtumassa etsitään palvelumuotoilun, datan ja teknologian (mm. APIen) avulla sekä digitaalisia että perinteisempiä ratkaisuvaihtoehtoja ja kootaan niitä kylien turvallisuussuunnitelmiin sekä muiksi mm. kunnalle toimitettaviksi ehdotuksiksi Yleisö ja media (vapaa pääsy, ei edellytä ennakkoilmoittautumista): la klo 13-15 Kahvin ja verkostoitumisen merkeissä tutustumista tiimeihin, ehdotuksiin ja muihin oman ja muiden kylien ihmisiin, sekä kyläturvallisuuspilottiin. su klo 13-15  Valmiiden ratkaisujen esittely ja arviointi - yleisö ja ammattilaisraati, medialla mahdollisuus haastatella tiimejä Kehitystiimien työskentely la ja su klo 10.30-15.30 Tiimeillä on lauantaina mahdollisuus jatkaa työskentelyä vielä iltaan saakka Punka Hub työskentely- ja kokoontumistilassa tai järjestää omakustanteisesti majoitus paikkakunnalla (kerro aikataulu- ja majoitustilanteesi tarvittaessa ilmoittautumisen yhteydessä). Kehitystiimien on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään 6.11. lähettämällä lomake (allla linkki ilmoittautumislomakkeeseen)

Elinvoimaa ja turvallisuutta kyliin Kyläturvallisuuspilotilla ja HausHackillä

Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotissa kehitetään yhteistyömuotoja kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kuten Hyvinvointialue, Pelastuslaitos, Poliisi ja kunta välille. Tavoitteena on luoda kyläturvallisuuteen työkaluja, jotka tulevat laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeessä. Pilottikylänä toimii Haminankylä, josta se laajeni naapurikylään Mommila-Hietoinen sekä kaikille muille halukkaille kylille Hausjärvellä. Mukaan ovat lähteneet myös Ryttylä, josta on jo saatu tulokset. Nyt vuorossa on kysely Hikiän ja Oitin seuduille (vastausaikaa 17.10.2022 asti).  Hausjärven kylien kyläturvallisuuskyselyn tuloksia ja niiden pohjalta kehitysehdotuksia työstetään 18.10. alkaen osana HausHackiä, lue lisää tältä sivulta!   Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti on osa Suomen Kylät ry:n valtakunnallista kyläturvallisuus 2025 -hanketta.

HausHackissä haetaan myös ratkaisuja kyliin ja kuntaan liittyvästä tiedosta ja sen hyödyntämisestä

Tietoa kunnan palveluista, asukkaista, teistä, luonnon oloista ja yrityksistä on saatavilla valtakunnallisista ja kansainvälisistä lähteistä. Löytyykö tieto kun sitä tarvitaan? Onko tiedon laatu sitä mitä pitäisi ja onko sitä helppo käyttää? Onnistuuko yksittäisen kunnan tietojen suodattaminen ja yhdistely muihin lähteisiin, jotta tietoa voisi hyödyntää viestinnässä tai automatisoida? Tämähän tiedetään vasta kun yritetään hyödyntää omia ja muiden resursseja, kuten tuotteita, laitteita tai tietoa aidoissa tilanteissa. Kuvittele, jos Hausjärvellä toimivat tuotekehitys- ja palveluyritykset hyödyntäisivät toistensa dataa ja rajapintoja tehdäkseen palveluistaan ja tuotteistaan yhteensopivampia ja täyttääkseen paremmin asiakkaidensa tarpeet. Näin voitaisiin saada suurempaa vaikuttavuutta, markkinaosuutta, luoda uusia työpaikkoja ja houkutella jopa kotimaisia ja kansainvälisiä osaajia ja sijoittajia kuntaan ja lähialueille.

Osallistu kehittämis-viikonloppuun!

Kehitystiimi voi ilmoittautua joko valmiina tiiminä tai yksittäisinä henkilöinä ilman tiimiä, autamme tiimiytymisessä sekä ajatushautomiltojen aikana että ennen kehitysviikonloppua niiden osalta, jotka osallistuvat vain siihen.Tiimiytymisen tulee tapahtua viimeistään lauantai-aamuna paikan päällä. Tiimien kokoonpanon toivotaan muodostuvan sellaiseksi, että niissä yhdistyy sopiva määrä palveluiden kehittämis- ja muotoiluosaamista, dataan ja/tai tekniikkaan liittyvää osaamista, sekä kylien turvallisuutta luovien asioiden osaajia eli sosiaaliseen verkostoitumiseen, yhteenkuuluvuuteen, viestintään, liikennejärjestelyihin, varautumiseen, digitaalisiin ja perinteisempiin palveluihin että tietoliikenteeseen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvää osaamista. Paikallistuntemusta tarjoavat hausjärveläiset eri kylistä tulevat osallistujat, jotka voivat toimia tiimine osallistujina, mentoreina tai lauantaina tapahtuvassa avoimessa verkostoitumisessa tarjota tiimeille arvokasta tietoa. Koululaiset, opiskelijat ja opiskelijaryhmät ovat tervetulleita osallistumaan kehittämiseen, sekä 18.10.-8.11. Iltaisin osana 2 opintopisteen Futudemy-kurssia, että varsinaiseen kehittämisviikonloppuun. Olemme mielellämme yhteyksissä opettajiin / lehtoreihin, joita asia kiinnostaa. Alle 18-vuotiaiden osalta toivomme, että he osallistuvat joko huoltajan kanssa tai opettajan/harrastekerhon vetäjän kanssa.

UKK

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Question icon

Ketkä järjestävät HausHackin?

Alulle panijoina ovat Ryttylän aktiivit Rauno Inkinen ja Osaango Oy:n Punka Hubin vetäjä Marjukka Niinioja, sekä Hausjärven kunta (lisätietioja kunnanjohtaja Pekka Määttänen). Olemme saanee yhteistyökumppaniksi Kyläturvallisuuspilotin, jonka taustalla ovat mm. Suomen kylät ry. sekä Hämeen kylät ry.  Mukaan voivat tulla niin korkeakoulut, kyläyhdistykset ja muut yhdistykset kuin yritykset, kuntalaiset ja muut kiinnostuneet. 

Question icon

Miten voin auttaa järjestelyissä?

Voit auttaa antamalla tapahtuman käyttöön aikaasi, osaamistasi tapahtuman teemoista, tekniikasta tai tapahtuman järjestämisestä. Yrityksesi tai yhteisön kautta voit myös tarjota osallistujia, elintarvikkeita etenkin viikonloppuun osallistuville (ilmaiseksi tai alennettuun hintaan), sekä kuljetuksia, tiloja, laitteita, dataa, rajapintoja (APIt), nettiyhteyksiä tapahtuman ajaksi tai vaikkapa ensiapua tai tulkkausta, etenkin jos osallistujia tulee runsaasti tai kaikki eivät osaa suomea. Toki voit osallistua vain sponsoroimalla, jos aika on kortilla.

Question icon

Mikä on hackathon tai kehittämisviikonloppu?

Hackathonia voisi kuvailla ideoinnin maratoniksi. Se on intensiivinen ja pitkäkestoinen tapahtuma, jossa eri alojen ammattilaiset tai muuten eri taustaiset henkilöt kehittävät ratkaisuja tapahtuman teemaan liittyviin haasteisiin erikokoisissa ryhmissä. Hackathoneissa kehitystyötä tehdään usein vuorokauden ympäri esimerkiksi viikonlopun ajan, mutta HausHackistä on haluttu tehdä kaikenikäisille sopiva, joten kehittämisaika on rajattu.

Question icon

Voivatko opiskelijat, nuoret, eläkeläiset ja muuten vaan kiinnostuneet osallistua?

Ehdottomasti: Kaikenikäiset hausjärveläiset ja hausjärven ulkopuoliset ovat tervetulleita osallistumaan. Lisäksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat tai avoimen ammattikorkeakoulun kautta halukkaat voivat osallistua suoraan Laurean kautta avoimen korkeakoulun opiskeluita  Osaangon ja Ciscon kautta toteutettavassa Futudemy-ideointi- ja oppimisohjelmassa (2 op). Muut osallistujat voivat osallistua oman kiinnostuksen mukaan ajatushautomoiltoihin, sekä päätapahtumaan.

Question icon

Mitä tapahtuma tuottaa lopputuloksena?

Kehitysviikonlopun aikana toteutetaan ns. prototyyppejä  palveluista tai muista ratkaisuista ongelmiin. Usein hackathon-tapahtumissa kehitetään jotain teknistä tai digitaalista, mutta Haushackissä voit ideoida paljon muutakin, vaikkapa puhelinringin tavoittamaan kaikki kyläläiset tarpeen vaatiessa. Kaiken ei tarvitse edellyttää mitään erityisen teknistä toteutusta mutta yritämme saattaa yhteen eri alojen osallistujia. Ratkaisuvt yhdistävät mielellään hyviin ideoihin ja inhimillisiin sekä eri alojen tietoa ja taitoa yhdistäviin asioihin tekniikkaa ja tietolähteitä ja nähdään, miten ne voisivat toimia käytännössä.

Aikajana

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Elo-syyskuu valmistelu webinaarit 31.8. ja myöhemmin

"Suunnittelutoimikunta" valmistelee tapahtumaa

Tarkempi suunnittelu, yhteistyötahot, mentorit, tuomaristo, tilat jne. Markkinointi osallistujille - sinulla, yhteisölläsi ja yritykselläsi on mahdollisuus näkyä ja olla menossa mukana!

Viimeistään 14.10.2022

Ilmoittautuminen päättyy ammattikorkeakoulun tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille Futudemy-kurssille

Ilmoittaudu aiheeseen liittyvälle 2 opintopisteen Futudemy-kurssille 14.10.2022 mennessä. Kurssi järjestetään etänä 18.10.-8.11.2022 klo 16-18

18.10.-8.11.2022 Ajatushautomo-illat

Kaikille avoimet ajatushautomoillat ja/tai Futudemy-innovointikurssi Ryttylässä Punka Hubilla ja etänäA

Kaikki kynnelle kykenevät osallstujat ja mentorit kehittävät teemoja ja haasteita eteenpäin ja ideoivat annetuilla menetelmillä mahdollisia ratkaisuvaihtoja. Lopuksi ryhmät esittelevät idealuonnoksensa kehitysviikonloppuun osallistuville. 

Viimeistään 30.10.2022

Ilmoittautuminen kehitysviikonloppuun kehittäjäksi

Jos haluat osallistua yksin tai tiimin kanssa 12-13.11. kehittämisviikonloppuun kehittämään ratkaisuja teemaan liittyvään ja mahdollisesti ajatushautomoilloissa esille nousseisiin ideoihin, lue lisää aiheesta tältä sivustolta ja ilmoittaudu 30.10.2022 tämän sivun ilmoittautumislomakkeella.

12-13.11. kehitysviikon-loppu

Kehittämisviikonloppu 12-13.11. Punka Hubilla (HUOM! PAIKKA VAIHTUNUT)

Parhaista Ideoista tehdään totta tai ainakin todennäköistä niin hyvin kuin osataan ja ehditään. Yhdistellään eri osaajien taitoja ja tietoja, sekä tarjolla olevaa dataa ja teknisiä ratkaisuja. Arvovaltainen raadi ja hausjärveläiset saavat valita parhaat ratkaisut sunnuntain arvioinnissa.

Paikka

Tapahtumapaikkana Hausjärvi Kanta-Hämeessä. Keskuspaikkana Ryttylässä sijaitseva Punka Hub kylätoimisto Vanha kylätie 10 D. Ryttylä on kylä Hausjärvellä Kanta-Hämeessä. Ryttylä sijaitsee noin tunnin juna- tai automatkan päässä sekä Helsingistä että Tampereelta ja lähialueilta kuten Riihimäeltä ja Hämeenlinnasta matka on junalla vielä nopeampi. Ryttylästä löytyy myös majoituskohteita, esim. AirBnBtä tarjoava ravintola ja pubi Vanha Trokari, joten paikan päälle voi järjestää omaehtoisen majoituksen.

Osallistu tai kysy lisää

Huom! Vuoden 2022 HausHack on päättynyt eikä siihen enää voi ilmoittautua, tutustu tuloksiin yllä.